51120100313

Fevkalâde alelâde harikulâde bâde
Ahkemzâde-i nevâle adeta menfur piyale
Asilzâde ki pespaye-i sade senden ziyade
Maatteessüf tat vermiyor sensiz artık Nevizâde